Informacje praktyczne


1. Miejsce Konferencji :

Aula im. Danka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, Krakow

 

 

 

2. Udział w VII Konferencji będzie potwierdzony zaświadczeniem (z podaniem liczby godzin). Osobom, które uczestniczyły w seminarium przygotowawczym do 9 Konferencji PP będą wliczone ogdziny..  Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia powinny zgłosić się do pani Doroty Henzel, adres email: henzel.dorota@gmail.com

 

3. Organizatorzy gwarantują tłumaczenie (z polskiego na francuski oraz z francuskiego na polski). Ponadto aula konferencyjna jest wyposażona w projektor, ekran, komputer. Istnieje więc możliwość wykorzystania tego sprzętu do prezentacji. 


4. Chęć wspólnego biesiadowania  16 marca, piątek, kolacja (płatność we własnym zakresie) proszę zgłaszać na adres: Urszula Żachowska: u.zachowska@gmail.com  w terminie do 12 marca br.