Organizatorzy


Koło Krakowskie Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej

Stowarzyszenie  Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły  Lacanowskiej  zarejestrowano  w grudniu 1998 roku, po 6 latach działań na rzecz budowania środowiska sprzyjającego psychoanalizie lacanowskiej w Krakowie i w Polsce. Koło Krakowskie wraz z Kołem Warszawskim to  jedyne  polskie  stowarzyszenia wchodzące w skład  europejskiej szkoły psychoanalizy lacanowskiej - New Lacanian School  (NLS),  powstałej  w 2003 z przekształcenia  Ecole Europeenne de Psychanalyse-Developpement, do której Koło Krakowskie przynależało od 1998. NLS jest jedną z 8 szkół psychoanalizy lacanowskiej wchodzących w skład światowej organizacji - Association Mondiale de Psychanalyse (AMP). Od 2007 roku Koło posiada status organizacji pożytku publicznego i jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii (2008).

 

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie

 

 

 


Koordynatorzy:

Alina Henzel-Korzeniowska - psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP),  Prezes Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek New Lacanian School (NLS) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), przedstawiciel regionalny  na Małopolskę w ramach EuroFederation of Psychoanalysis, psycholog-seksuolog. Współtwórca środowiska psychoanalizy lacanowskiej w Krakowie i w Polsce. Od lat prowadzi gabinet psychoanalityczny.

 

Andrzej Serafin - dr Filozofii UP


Zespół:

Małgorzata Gorzula - psycholog ze stażem klinicznym w szpitalu psychiatrycznym w Breście i Caen, założyciel Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej (praca z dzieckiem i rodziną; obserwacja niemowlęcia według Esther Bick). Członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, członek Szkoły New Lacanian School (AP).

Serge Dziomba - psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP), członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), członek Ecole de la Cause freudienne (ECF)

Przemyslaw Mączka - członek zarządu Kola Krakowskiego

Małgorzata Orysiak - członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, artystka perfomance i krytyczka sztuki,

Anna Skriwan - członek i Skarbnik Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, psycholog

Anna Szklarska - 

 

Asystenci: 

Sebastian Blaszyński - student psychologii, przedsiębiorca

Krzysztof Czekaj - student filozofii i psychologii UJ

Darek Grabowski

Antoni Grzybowski

Monika Gzyl

Dorota Henzel - nauczyciel, współpracuje z Kołem Krakowskim Psychoanalizy, uczestniczy w seminariach Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS od kilku lat

Patryk Jakubowski

Emilia Prochownik

Małgorzata Rogozik

Agnieszka  Szewczyk-Alksnin, studentka 5 roku psychologii stosowanej na wydziale Komunikacji Społecznej UJ. Od 4 lat udział w seminariach Krakowskiego Koło Psychoanalizy NLS

Magdalena Wac

Miłosz Wujek

Zachowska Urszula

 

 Sekcja Psychoanalityczna Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ

Sekcja powstała w roku 2014 z inicjatywy studentów (Antoniego Grzybowskiego i Moniki Gzyl) i w odpowiedzi na widoczny brak zagadnień związanych z psychoanalizą w ofercie studiów psychologicznych. Ma ona na celu propagowanie nurtu psychoanalitycznego na uniwersytecie, a także umożliwienie studentom pogłębienia wiedzy z zakresu teorii i praktyki psychoanalitycznej. Sekcja realizuje swoje zadania poprzez studenckie seminarium „Powrót Freuda – powrót wypartego”, spotkania z praktykami i ekspertami, a w przyszłości planuje warsztaty z zakresu pomocy i kontaktu psychoterapeutycznego oraz konferencję naukową.

Koordynatorzy: Dariusz Grabowski
W ramach Sekcji współpracują: Dariusz Grabowski, Emilia Prochownik, Magdalena Wac, Krzysztof Czekaj, Monika Gzyl, Antoni Grzybowski, Miłosz Wujek, Urszula Żachowska