Prelegenci


 

Konferencja ma charakter międzynarodowy, obowiązują dwa języki wykładowe: polski i francuski. Obrady i sesje będą odbywały się w języku polskim lub będą tłumaczone na bieżąco. Natomiast wszystkie testy wystąpień będą tłumaczone na język francuski, żeby umożliwić zagranicznym gościom włączenie się w dyskusje plenarne. 

 

   ***

  

Poniżej przedstawiamy listę osób , które przyjęły zaproszenie Organizatorów i wezmą udział w konferencji w roli prelegentów i dyskutantów (lista będzie uzupełniana)

 

prof. dr hab. med. Jerzy Witold Aleksandrowicz, Ur. 07. 07. 1936; Studia: AM w Krakowie, lek.med 1959, UJ, mgr fil. 1965. Residant etrangere Clinique Psychiatrique Strasbourg 1966. Dr med. 1966 roku, dr hab. med. 1979, prof. dr hab. med. 1990. Psychiatra i psychoterapeuta, od 1959 w Klinice Psychiatrycznej AM w Krakowie, asystent, od 1981 docent. Od 1985 kierownik Zakładu Psychoterapii, od 1998 Katedry Psychoterapii UJ CM. Od 2006 prof. emeritus. Autor ok 300 publikacji. Od 1970 do 2012 członek Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP, redaktor kwartalnika „Psychoterapia”. W latach 1992-2013 Redaktor Psychiatrii Polskiej, od 1999 (nadal) redaktor "Archives of Psychiatry and Psychotherapy", członek wielu towarzystw naukowych, aktualnie v-prezes WADP. 

 

Marie-Hélène Doguet-Dziomba, psychiatra, psychoanalityk AP, członek Ecole de la Cause Freudienne (ECF), New Lacanian School (NLS), Association Mondiale de Psychanalyse (AMP) oraz Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS. Mieszka w Hawrze, we Francji. Od kilkunastu lat przyjeżdża do Krakowa, by prowadzić seminaria i superwizje. 

Serge Dziomba, psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP), członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), członek Ecole de la Cause freudienne (ECF).

Małgorzata Gorzula

Prof. Piotr Graczyk

Alina Henzel-Korzeniowska, psychoanalityk Analyste Practicien, prezes Krak.Koła Psychoanalizy NLS, członek NLS i Association Mondiale de Psychanalyse, delegat reg. EuroFederation of Psychoanalysis, psycholog (UJ), certyfik,seksuolog, absolwent Graduate School for Social Research, IFiS PAN, współpraca z Wlkp. Centrum Seksuologii. Od 1990 praca na rzecz rozwoju psychoanalizy lacanowskiej w Polsce. Od 2004 gabinet psychoanalityczny i CUP Imparo (właściciel).Od 28 lat współpraca z mediami.Wcześniej: 1/ działania nauk.-dyd: III Klinika Chir. AM, Akad. Pedag, Inst. Zdrowia Publicz. CM UJ, 18 projektów  badaw, staże (Univ.of Maastricht i Nijmegen, Sheffield-UK, Nationale de la Sante Publique Rennes, Univ.of Columbia USA,), 37 publikacji nauk,otwarty p.doktorski – Wydz. Filozof. UJ, 2/psychoterapeuta w Por.dla Młodzieży TRR (kierownik), Prac.Prakt. Umiejętności Psychol.i CUP Impuls (właściciel).

Prof. Paweł Kłoczowski

Krystian Lupa

Małgorzata Orysiak,  członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, pracuje z pacjentami w orientacji lacanowskiej,odbyła 3 miesięczny staz w Specjalistycznym Szpitalu im.dr J.Babińskiego w Krakowie. Od 2000 zajmuje się sztuką performance jako artystka, krytyczka i kuratorka, szczególnie zainteresowana interpretacją funkcji sztuki i procesu twórczego w ujęciu lacanowskim. Ukończyla ASP w Łodzi, studia podyplomowe na Queen's University in Belfast i otworzyla przewód doktorski na kierunku Intermedia ASP w Krakowie. Strona archiwalna  Małgorzata Butterwick: www.malgosiab.net

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP i superwizor PTP. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Wychowanek i wieloletni pracownik krakowskiej Katedry Psychiatrii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. 

 

Prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski, specjalista psychiatra, psychoanalityk jungowski (członek rzeczywisty International Association of Analytical Psychology w Zurichu z uprawnieniami do prowadzenia analizy szkoleniowej i superwizji), psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Katedry Psychoterapii UJ CM i kierownik Zakładu  Psychoterapii SU

dr Andrzej Serafin

dr Bogdan Wolf, psychoanalityk w stopnu Analityk Praktyk (AP), mieszka i pracuje w Londynie, członek AMP. NLS, Warszawskiego Kola NLS i London Society of NLS gdzie prowadzi co miesiąc seminaria w ramach Lacanian Lessons. Były redaktor angielskojęzycznego czasopisma NLS "Psychoanalitycal Notebooks" Autor dwóch ksiązek na temat  "Lacanian Coordinates". Trzecia ksiązka pt."When Anxiety Emerges..." będzie wydana w tym roku.Autor licznych tekstów i tłumaczeń.  Tytuł doktora uzyskał w University of Warwick.

 

 

 

 

 

 

***